Härliga nyheter !! Det kommer att gå att arrangera Working Kelpiemästerskapet 2021. (ändrade restriktioner).

Information om anmälan här nedan. Här kan du se de som redan har anmält   

Good news !! The Working Kelpie Championship can probably be held 2021 information how to sign up follow below. Here you can see who has already notified to participate.

 

 

 

Anmälan till Working Kelpie Mästerskapen 2021

Application to Working Kelpie National Championships 2021 

 

Novisklass får: 250 kr/start

Bonnhund får: 350 kr/start

Mästerskap får: 350 kr/start

Nötklasserna: 250 kr/start

ska vara klubben tillhanda 2 veckor innan start.

För betalning från övriga Nordiska länder tillkommer 75:- för extra kostnader

/ NOTE! for each entry you will have to pay 325 kr for Novisklassen and 425 kr for Bonnhund and Mästerskap sheep, cattle class 325 kr to the Swedish Working Kelpie club atleast 2 weeks before the championship begins.

Please send that fee to the provided account number below this text.  

IBAN kontonummer SE:1080000821496941625979  BIC/SWIFT:SWEDSESS

Det finns 2 sätt att anmäla sig till Working Kelpie mästerskapet

  • Det vanligaste sättet, är att du som medlem i Svenska Vallhundsklubben anmäller dig på Vallreg. Länken finns här.
  • Applicationform to Working Kelpie National Championships 2021 for other countries will be here soon.

          Swebank Klippan Sweden

          XX IBAN kontonummer SE1080000821496941625979  BIC/SWIFT: SWEDSESS