Detta händer 2022:

4/3-2022

Årsmöte hålls i Lekeberga 4 mars i samband med egenskapsbeskrivningen.

15/5-2022

Hela WK-Sverige vallar den 15 maj.

27-31/7-2022

Workingkelpiemästerskapen blir i Örsundsbro/Knutby 27-31 Juli

 

 

 

 

 

Detta händer 2021:

Planerat Working kelpiemästerskap med egenskapsbeskrivning 11-15 Augusti.

Information kommer löpande att uppdateras under fliken Vallhundsverksamhet - Working Kelpie Mästerskap.

 

"Hela Sverige vallar" i maj. Träning anordnades hos olika besättningar i hela landet.