Detta händer 2021:

Planerat Working kelpiemästerskap med egenskapsbeskrivning 11-15 Augusti.

Information kommer löpande att uppdateras under fliken Vallhundsverksamhet - Working Kelpie Mästerskap.

 

"Hela Sverige vallar" i maj. Träning anordnades hos olika besättningar i hela landet.