Styrelsen i Working Kelpie klubben

(alla mailadresser måste skrivas för hand om ni vill skicka mail till styrelsen med riktigt @ tecken istället för at. Det är för att undvika "robotar" som tar våra mailadresser. Därför ser våra mailadresser ut enl nedan)

Ordförande
Maria Nyberg, Norra Järvstavägen 29, 804 29 Gävle
Tel. 0702-56 06 55
maria.nyberg at vxa.se                    

Ledamot vice ordf
Ami Flod, Broby Nykvarn, 642 97 Bettna

0703-94 10 51
amiflod at gmail.com

Ledamot (kassör)

Kicky Sinclair, Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan

0739-84 97 02
kicky.sinclair at hotmail.com

Ledamot

Susanne Gustavsson, Myssinge Norrdal 310, 747 93 Alunda
0174-12 106, 070-521 86 63
sussi at norrdal.se

Ledamot
Bitte Haag, Gunnarsby Nordgården, 665 91 Kil
0702-09 15 84
bitte.haag64 at gmail.com

Ledamot

Sabine von der Heiden, Solberg 230, 442 92 Romelanda
070-264 71 34
sabine.heiden at hotmail.com

Ledamot

Sara Jones, Verkåvägen 97, 277 37 Kivik

0703-96 59 67
arnejones at hotmail.com

Suppl:

Agathe Printzlow, Brönnestadsvägen 169, 231 99 Klagstorp
0701-31 60 14
agathe.nord at gmail.com
Suppl:
Louise Höglund, Vistorp Brandsbygget, 521 95 Kättilstorp
0705-20 30 75
lollolisen88 at hotmail.com 

Suppl:
Lars Johansson Djura Karishol 4, 793 93 Djura
0702-88 25 38
karishol at telia.com

Revisor: Tomas Ulväng, Gryta Husby gård 23, 740 82  Örsundsbro  

018-39 80 14     

Revisor: Susanne Weibull, Bäckamöllan, 273 55 Brösarp
0414-732 06,
susanne.weibull at telia.com

Revisorsuppleanter: 

Marie-Ann Kruhsberg

Åsa Löfberg