Så här blir man medlem   

 

!!!!  Nya Rutiner för 2019!!!!!         

 

Ny medlemsavgift i SWKK och SVAK

Medlemskap 2019 för Svenska Working Kelpie klubben (SWKK) och Svenska Vallhundsklubben (SVaK) kostar 450kr/år, (varav 200kr går till SWKK och 70kr till vald SVak lokalklubb). Svenska medlemmar kan alltså INTE välja att bara bli medlem i SWKK.

 

Familjemedlemskap för SWKK/SVaK kostar 70kr.

 

Hela medlemsavgiften betalas in på Svenska Vallhundsklubbens bankgiro: 5784-3336, finns även på inbetalningskortet som följer med tidningen ni borde fått i brevlådan. Skriv ditt namn, adress, telnummer o gärna epostadress.

 

 Svenska Working Kelpie klubben blir från och med 1 januari 2019 en rasklubb inom Svenska Vallhundsklubben.

 

Utländska medlemmar blir enbart medlemmar i Svenska Working Kelpie klubben och betalar 325kr/år. Betalas till SWKK: Bankgiro

 

 Genom rasklubben SWKK får du:

 

* Medlemstidningen Working Kelpie, 4 nummer/år.

 

* Alla unghundar över ett års ålder bjuds in till egenskapsbeskrivning där vi jobbar för att bevara och utveckla rasens specifika 

 

   egenskaper i form av medfödda vallningsegenskaper.

 

* Tävla, träffas och ha roligt på SWKK sommararrangemang Working Kelpie mästerskapet.

 

* Medverka till att rasklubben främjar aveln av Working Kelpie som, genom sitt effektiva vallningssätt, är till stor hjälp med 

 

   lantbrukets djur.

 

* Du kan vända dig till "kontaktpersoner" för råd och hjälp med din hund.

 

 Genom specialklubben SVak får du:

 

* Medlemstidningen Omkring

 

* SVak:s medlems-webbsida "Vallreg" där du kan anmäla till vallhundstävlingar, vallhundsprov, ändra dina medlemsuppgifter, diskutera 

 

   på forumet.

 

Du hittar information om inloggning, medlemsnummer och lösenord på www.svak.se/medlem

 

 

Klubbens adress: Svenska Working Kelpie Klubben,  Bitte Haag, Gunnarsby Nordgården, 665 91 Kil Tel. 070-209 15 84 bitte.haag64@gmail.com

 

 

Organisationsnr. 817605-9635                                                                   

 

 

Klubbens stadgar  

 

                                                                                                                                                                                                         

IBAN kontonummer SE:8080000008401235679901 BIC/SWIFT:SWEDSESS

 

 

 Gällande den nya personuppgiftslagen.

 

I mitten av maj trädde en ny lag i kraft som gäller hur man får lagra personuppgifter och hur man får använda detta personuppgiftsregister.

 

Ansvarig för det Svenska registret är SVaK (från o med 2019) och det utländska registret är SWKK och registret innehåller följande uppgifter om dig:

 

- Ditt medlemsnummer

 

- Namn, för och efternamn

 

- Adress

 

- Postadress

 

Vi använder registret på följande sätt

 

- Uppgifter för att kunna skicka dig en medlemsfaktura varje år

 

- Uppgifter i en adresslista för att kunna skicka tidningen Omkring och Working Kelpie tidningen

 

 

 

Ditt godkännande behöver inte vara skriftlig underskrift från din sida utan vi tolkar det som att vi kan ange hur godkännande går till och om du inte har något emot så gäller detta.

 

Genom att du betalar medlemsfakturan godkänner du användningsområdet för personuppgifterna som beskrivs här.

 

Vill du av någon anledning ta tillbaka ditt godkännande av att vi har dina uppgifter, hör du enkelt av dig till oss på mail maria.nyberg@vxa.se 

 

Vi anser också att du inte har gett ditt samtycke om du inte betalar din medlemsfaktura, samt att du tar tillbaka ditt godkännande om du säger upp ditt medlamskap.

 

Styrelsen för Svenska Working Kelpie klubben